Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘bullshit’

1) Hello again, Al. How are things in the U.S. of A?

It’s like the Last Days Of Atlantis as interpreted by Ed Wood.

2) How fucked up the human race is right now – and why?

It’s far worse than it ever has been, because the central problem is overpopulation. There’s no pretty way out of that problem.

3) What do you think about the recent riots in the UK?

Riots are counterproductive. The riots of the 1960s here in America accomplished nothing but devastation. That’s what riots do. All mobs are comprised of cowards.

4) Would it be tempting to get abducted by benevolent aliens?

I never fuck on the first date.

5) Max Keiser predicted that there will be a false flag terrorist attack within 90 days because Pentagon’s budget is suggested to be cut. What do you think of this?

They need another false flag soon for a LOT of reasons. It’s inevitable, and it’ll probably be nuclear. It has to be bigger than 911.

6) Talking about false flag operations, this year will mark 10th anniversary of 9/11. What you’ll do on 9/11 this year?

Recreate the event on a sandy beach with refrigerator boxes and remote-controlled toy airplanes, preferably on LSD.

I’ll need a flat-screen tv box for WTC7.

7) I remember that you got fired as a journalist for asking too ankward questions about 9/11. How did it all go?

Actually, I quit NY Press over an insult to the Pope. I am semi-retired.

8) What do you think about “Osama bin Laden’s death”? How ridiculous the story was on a scale from 1 to 10?

Bullshit is creative. Al Gore never had a creative idea in his life. He’s incapable of speaking the truth. Anthropogenic climate change is a crock of shit designed to facilitate global control and taxation, and to shift the terms of the discourse from “pollution” to “climate change.”

9) What do you think about global warming? Does Al Gore speak bullshit and is it all about control and big money?

See above.

10) I read an interesting article recently that LBJ was behind assassination of JFK. What is your theory? Who killed Kennedy?

After all, it was you and me.

11) Who’s the worst person in the world right now and why?

Dick Cheney, because he isn’t as charming as David Hasselhoff.

12) Who’s the best person in the world right now and why?

Me, because I haven’t killed anybody yet.

13) If you had a chance to spend a one day with Hunter S. Thompson how would you prefer to spend that day with him? What would you two do?

Gobble some blotter acid, do some rails of meth, and get drunk as hell in Atlantic City, NJ.

14) Your best tip of the day on how to be happy in the world today?

Smoke pot and drink Pabst Blue Ribbon continuously. I am quite serious about this.

– – –

[Alan Cabal is the Emperor of the U.S.A. He has been nominated for Nobel peace prize].

Read Full Post »

Kaivoinpa kirjahyllystä suomalaisen gonzo-kirjallisuuden klassikon: Esa Saarisen ja M.A. Nummisen Terässinfonian (Weilin+Göös, 1981). Teos on edelleen vallan mainio. Se pitää sisällään myös mielestäni Saarisen kenties parhaan koskaan kirjoittaman tekstin: Vittuilun peruslauseet. Tekstissään Saarinen pohtii, miten Nummisen on vaikea enää vittuilla Suomessa, koska likipitäen kaikki suomalaiset nykyään pitävät hänestä. Ystävilleen on Saarisen mukaan lähestulkoon mahdotonta vittuilla todella onnistuneesti. Tätä asiaa pohtiessaan Saarinen esittää myös vittuilun peruslauseet:

– – –

Vittuilun peruslause 1: Vittuilu on onnistunut jos ja vain jos vittuilun kohde vittuuntuu. (Ilmaus “vittuilun kohde” on tässä tietysti ymmärrettävä abstraktisti). Peruslause 1 selittää, miksi sanan vaativassa mielessä on käsitteellisesti mahdotonta vittuilla itselleen. Jotta kunnollisen vittuuntumisen edellyttämä mentaalinen shokki olisi mahdollinen, ei vittuilun kohde saa tietää etukäteen vittuilun sisältöä. Muussa tapauksessa hän voi henkisesti varautua vittuiluun ja kaikki huolellisesti valmistellut ammukset kimmahtavat suutareina sivuun. Vittuilu on erinomaisen luonteenomaisesti kohdehakuista toimintaa. Sen ominaisuuksia ei määrää pelkkä vittuilun sisältö, vaan se tapa, jolla tuo sisältö suuntautuu kohteeseensa. (Fenomenologien korostama vittuilun intentionaalisuus.) Peruslause 1 antaa välittömänä korollaarina selityksen sille, miksi kohteen tunteminen, puhumattakaan siitä että hänestä pitää, on haitallista vittuilun onnistuneelle läpiviemiselle. Sanotusta seuraa, että vittuiluun sisältyy implisiitisti transformaatio tilasta T1 tilaan T2, missä T2 on tila “olla vittuuntunut; mutta harva omaa eettisen peruskoordinaatiston, jossa mainitun transformaation aikaansaaminen tuttavasta josta pitää, saa lokaalisia maksimiarvoja.

Vittuilun peruslause 2: Vittuilu on älyperäistä toimintaa, joka edellyttää abstrahointia. Tämä tiivistää sen vittuilun struktuurille luonteenomaisesti kuuluvan piirteen, että vittuilu edellyttää ideaalityypin muodostamista (Max Weberin mielessä). Toisin sanoen vittuilija muodostaa voimakkaasti abstrahoidun ja idealisoidun mallin tosiasioista ja esittää sitten tämän ideaalityypin tosiasiana.

Vittuilun peruslause 3: Vittuilu on realismia. Tämä vittuilun piirre on kiinteässä yhteydessä perustavaan relaatioon ihminen-maailma -piirteeseen, joka usein ilmaistaan vulgaaristi toteamuksella “ihminen on äärellinen”. Vittuilu edellyttää mainitun seikan syvällistä oivaltamista. Ihminen on äärellinen tarkoittaa, että olevaisuuden koko moninaisuutta ei periaatteessakaan voida milloinkaan saavuttaa. Kääntäen tämä merkitsee, että joitakin tosiolevaisen piirteitä on aina jätettävä huomiotta. Vittuilija siten ipso facto osoittaa ankkuroivansa toimintansa tähän syvälliseen oivallukseen. Hän vittuilee, eikä siten edes pyri Koko Totuuteen. Hän tekee näin, koska on tajunnut, että Koko Totuuden käsite on itsessään loogisesti ristiriitainen (kuten “neliömäinen ympyrä”). Inhimillisessä todellisuudessa ei ole olemassa muuta kuin pelkistettyä todellisuutta ja mitä on sen ulkopuolella, sillä ei ole väliä.

Vittuilun peruslause 4: Vittuilu on toimintaa, joka alkaa silloin kun sen ensimmäiset siemenet siitetään ja loppuu silloin kun sen aikaansaama viimeinen raivonväre katoaa. Peruslause 4 paljastaa, että vittuilun filosofinen koti on filosofiassa, joka korostaa toimintaa kuvailun vastakohtana. Tämä on filosofinen traditio, jota vasten esimerkiksi Sartren eksistentialismi kohoaa. Sen sisältämä todellisuuskäsitys on dynaaminen – todellisuus ei ole “valmis” ja “annettu”, vaan alituisessa liikeprosessissa. Todellisuus on se, miksi se tehdään”.

– – –

Lukijalle on huomautettava, että en siteerannut Saarisen esittämää analyysiä vittuilusta ja sen peruslauseista kokonaan. Suosittelen kiinnostuneita näkemään vähän vaivaa ja löytämään teoksen jostain. Uskon tämän olevan vaivan väärtti. Koska teos on valitettavasti myyty iät ajat sitten loppuun eikä uutta painosta ole kuulunut, on asiasta kiinnostuneiden löydettävä opus divarista, huutonetistä, tai kirjastosta.

Tämän sortin filosofiasta kiinnostuneet ovat todennäköisesti kiinnostuneet myös Harry Frankfurtin klassikosta On Bullshit. Se on julkaistu suomeksikin nimellä Paskapuheesta. YouTubesta löytyy asian tiimoilta myös Frankfurtin haastattelu (osa 1 ja osa 2). Mitä paskapuhe Frankfurthin mukaan on? Asian voi tiivistää näin: “Valehtelija tietää asian oikean laidan, mutta päättää silti valehdella. Paskanpuhuja sitä vastoin muokkaa kertomaansa niin, että vaatimus totuuden ja valheen erosta muuttuu järjettömäksi. Paskapuheessa mikään ei ole sen enempää totta kuin valhettakaan, ja niinpä se onkin totuudelle valhetta suurempi vihollinen. Valehtelija tietää, että totuudellakin on merkitystä, paskanpuhujalle eroa ei enää ole.”

Loppukaneettina voisi todeta, että maailmassa, jossa on niin paljon paskapuhetta kuin nykyään on, on taidokas vittuilu ei ainoastaan terapeuttista vaan myös tuiki tarpeellista. Hyvä median, politiikan, uskonnon, yms. kritiikki toimii monissa tilanteissa väkevimmillään ja purevimmillaan taidokkaasti vittuilulla maustettuna. Saarinen voisi nostaa vanhan klassikkonsa uudelleen pöydälle ja alkaa mm. pitämään vittuilukursseja. Ne olisivat varmasti suosittuja.

Read Full Post »

James Kirchick wrote in The New Republic some amazing bullshit about Dr. Ron Paul recently. I am not getting into details of that bullshit in this blog entry because those details can be found from elsewhere already, for example, here. Below is a little note I sent as a comment to the article.

Greetings from Europe.

I am amazed that I can still be amazed about how low the media can go in the States today.

This article was an interesting piece of propaganda, that indeed succeeded to amaze me. I consider it a social suicide from anyone to write this kind of unproven heavy nonsense. Don’t you know that the whole world is looking at you and seeing through this joke? Man, I am glad I am not in your shoes.

If there is any truth in this article that truth is that neo cons and their supporters are REALLY SCARED about the revolution that Ron Paul and his supporters represent. The article itself did not contain a truthful view of Ron Paul. The article was a package of lies, to state the obvious.

Well, I would be alarmed if Ron Paul and his supporters would not cause scared neo cons and their supporters to write stuff like this. It would mean that Ron and his supporters would really pose no threat to the establishment. Article like this is indeed a great sign that there is REAL CHANGE working in the States… not some small talk “change” that so many candidates talk, but a REAL CHANGE.

Ron Paul is a hope for America, indeed. It makes me and tons of others around the world happy that there is a man like him running for the president. And if you don’t believe that, go and see who the world would elect.

Read Full Post »